Jak naložit s vybouraným materiálem

Dovolen
</div>
<p>Ať již bouráme příčku v bytě nebo děláme                                 <a href=demolici celého domu, vždy nás nepochybně překvapí, jak velké množství sutě, cihel a dalšího odpadu při takových bouracích pracech vzniká. Doby, kdy se suť naložila na vozík za auto a vyvezla do prvního lesa, který uvidíme, jsou snad (naštěstí) již dávno pryč. Pro menší rozsah bouracích prací je ideální nechat si přistavit kontejner, který se naloží tímto odpadním materiálem, a když je plný, je odvezen nákladním autem na skládku, popřípadě k recyklaci pro jeho další využití.
 

A když je suti více

Pro bourací práce většího rozsahu je specializovaná firma schopna přistavit tahače se sklápěcím návěsem a nosností několika desítek tun. Ty si zvládnou poradit i s opravdu velkými demolice mi.

10736866-6042388831854-199006879-n.png
Jak naložit s vybouraným materiálem
3 (60%)1

Post navigation